دوره فوق تخصصی آیفون در حدود ۶۰ ساعت و در قالب ۳۰جلسه کاملا عملی آموزشی برگزار می شود. شخصی که این دوره را بتواند به خوبی بگذراند، در امر تعمیرات آیفون کامل حرفه ای شده و با کسب مهارت و تمرین می تواند تقریبا تمام مشکلات آیفون را حل نماید.

تعمیرات موبایل دوره فوق تخصصی آیفون در آکادمی البان

این دوره نیاز به تمرین زیادی دارد و آموزش تنها بخش کوچکی از آن بوده و کار آموز باید تمرین زیادی داشته باشد تا بتواند آموخته های خودش را در کار مورد استفاده قرار دهد.

ثبت نام

برای ثبت نام در دوره فوق تخصصی آیفون آکادمی البان، از طریق لینک ثبت نام اقدام نمایید.