تاثیر دلار بر تعمیرات موبایل و درآمد آن در ایران

تاثیر دلار بر تعمیرات موبایل را باید از دو منظر نگاه کرد، شخصی که مشغول به تعمیرات موبایل است و شخصی که تازه می خواهد شغل تعمیرات موبایل را آغاز کند. تاثیر دلار بر تعمیرات موبایل و بازار آن با افزایش نرخ دلار، بالطبع قیمت گوشی های همراه نیز افزایش می یابند که این موضوع … ادامه مطلب تاثیر ...